Browsing archived posts:
Preface to Swedish Edition of “Communism is the Material Human Community”

Since 1988, interest in the work of Amadeo Bordiga has only increased[1], and seems on its way to eclipsing (hopefully with happier results) the earlier 1960s/1970s fascination with Antonio Gramsci.

 
Communisme is de materiële menselijke gemeenschap: Amadeo Bordiga in onze tijd

Voorwoord tot de Zweedse editie (2002) van Communisme is de materiële menselijke gemeenschap: Amadeo Bordiga in onze tijd De kern van de onderstaande tekst is geschreven in 1988, nog voor de instorting van het Sovjetblok, en is daarna licht aangepast voor de eerste Engelse publicatie (1991) om te zorgen dat notie gegeven werd van de […]

 
Communism is the Material Human Community: Amadeo Bordiga Today

Bordiga was the last Western revolutionary who told off Stalin to his face as the gravedigger of the revolution, and lived to tell the tale. He is one of the most original, brilliant and utterly neglected Marxists of the century.